Säkerhetscertifiering - trygghet för dig

Kära Vårdnäsgäster – i tider som dessa är trygghet och rutiner extra viktiga!

Precis som du, så följer vi på Vårdnäs Stiftsgård givetvis utvecklingen kring alla säkerhetsrutiner på såväl lokal, regional som nationell nivå med stor uppmärksamhet. Vi ser över våra rutiner, vidtar eventuella nya åtgärder och säkerställer en så säker och trygg miljö som möjligt. 


Vi är säkerhetsdiplomerade från Svenska Möten - Sveriges ledande organisation för mötesanläggningar.

Som utvald medlem i Svenska Möten, Sveriges ledande mötesexperter är vi också klassificerade inom både kvalitets- och säkerhetsarbetet och vi följer givetvis också alla rekommendationer och regelverk från myndigheter, vår branschorganisation Visita och övriga beslutande instanser. 


Detta sigill bekräftar att denna mötesanläggning under det senaste året har genomfört samtliga moment i Svenska Mötens säkerhetscertifiering - för att du ska känna dig trygg när du bokar ett möte. Svenska Mötens utvalda anläggningar som uppfyller samtliga säkerhetskrav får använda detta sigill.


Jonas Ridderström tillsammans med alla medarbetare.

Verksamhetschef - CEO