Avbokningsregler dag- och flerdagskonferenser

AVBOKNINGSREGLER FÖR DAG- & FLERDAGSKONFERENSER*

 

 

DAGKONFERENSER

 

Avbokning av konferens

* Fri avbokning fram till 4 veckor före ankomst.

* Avbokning senare än 4 veckor före ankomst debiteras med 75% av bokat värde2.  

* Avbokning senare än 2 dagar före ankomst debiteras med 100% av bokat värde2.

Nedjustering av antal

* Fri nedjustering fram till 4 veckor före ankomst.

* Fram till 2 dagar före ankomst får nedjustering göras kostnadsfritt med max 20% av ursprungligt1 antal. Därefter/Därutöver full debitering.

 

FLERDAGSKONFERENS

Avbokning av konferens  

* Fri avbokning fram till 4 veckor före ankomst.

* Avbokning 2-4 veckor före ankomst debiteras med 75% av bokat värde2.

* Avbokning 0-14 dagar före ankomst debiteras med 100% av bokat värde2.

Nedjustering av antal

* Fri nedjustering fram till 4 veckor före ankomst. Därefter möjlighet att nedjustera antal med maximalt 20% av ursprungligt1 antal enligt nedan.

* Fram till 2 veckor före ankomst får nedjustering göras kostnadsfritt med max 20% av ursprungligt1 antal.

* Dag 2-14 före ankomst får nedjustering göras kostnadsfritt med max 10% av ursprungligt1 antal. Därefter/Därutöver full debitering. 2

 

1 Ursprungligt antal avser 4 veckor före ankomst.

2 I den mån konferenspaket och konferenslokaler ej kunnat återsäljas.

* Avvikelser kan förkomma vid särskilda avtal mellan parterna